วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

 การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์ การเตรียมอุปกรณ์
     1.ท่อปูนซีเมนต์ขนาด 100*50 เซนติเมตร
     2.ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น และยาว 40 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น
     3.ข้องอพีวีซีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 อัน
     4.ยางนอกรถสิบล้อจำนวน 1 เส้น
     5.ยางนอกรถจักรยานยนต์จำนวน 1 เส้น
     6.ตาข่าย
     7.น้ำหมักสูตรเลี้ยงปลา
     8.ปูน ทราย หิน
     9.อาหารสำหรับเลี้ยงปลาดุก
     10.พืชผักที่ปลากิน เช่น ผักบุ้ง ผักตบชวา ฯลฯ
     11.ลูกปลาดุก 70-80 ตัว


การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์ การเตรียมบ่อปูนซีเมนต์สำหรับเลี้ยงปลาดุก
     1.จะต้องทำการฆ่ากรดฆ่าด่างในบ่อปูน โดยให้นำหัวกล้วยหรือโคนกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำมูลวัวมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำใส่ไปในบ่อใส่น้ำให้เต็ม แล้วหมักไว้ 5 วัน จากนั้นให้เปิดน้ำทิ้งแล้วเอาโคนกล้วยออกทิ้งด้วย
     2.นำน้ำสะอาดใส่ไปในบ่อแล้วแช่ทิ้งไว้ 1 วัน หลังจากนั้นก็ให้เปิดน้ำทิ้ง
     3.นำผักบุ้งมาถูให้ทั่วบ่อ ทิ้งไว้ตากบ่อให้แห้ง

การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์ การทำน้ำหมักสูตรเลี้ยงปลา
     1.ถังพลาสติกที่มีฝาปิดจำนวน 1 ถัง
     2.น้ำตาลทรายแดง 3 กิโลกรัม
     3.ฟักทองแก่ 3 กิโลกรัม
     4.มะละกอสุก 3 กิโลกรัม
     5.กล้วยน้ำหว้าสุก 3 กิโลกรัม

วิธีทำน้ำหมักสูตรเลี้ยงปลา
     หั่นมะละกอ, กล้วยน้ำหว้า, ฟักทองทั้งเปลือกและเมล็ดใส่ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด ผสมน้ำตาลทรายแดง แล้วคนให้เข้ากันและปิดฝาให้แน่นหมักทิ้งไว้ 7 วัน แล้วเติมน้ำสะอาด 9 ลิตร ปิดฝาให้แน่นแล้วหมักต่ออีก 15 วัน

ประโยชน์
     -เป็นฮอร์โมนพืช เร่งดอก เร่งผล รสชาติหวานอร่อย
     -ปลาไม่เป็นโรค
     -ปลาไม่มีกลิ่นสาบ
     -ปลาไม่มีมันในท้อง
     -ปลาจะมีเนื้อหวานรสชาติอร่อย

การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยง
     1.นำท่อปูนที่มีรอยคราบผักบุ้ง หรือบ่อปูนที่ไม่มีกรดไม่มีด่าง ใส่น้ำให้มีความสูง 10 เซนติเมตร (ช่วงปลาขนาดเล็ก เพิ่งนำมาปล่อย) แล้วเติมน้ำหมัก 1 ช้อนโต๊ะ
     2.นำปลาดุกมาแช่น้ำในบ่อปูนทั้งถุง แล้วค่อยๆเปิดปากถุงให้ปลาว่ายออกมาเอง
     3.วันแรกที่นำปลามาปล่อยไม่ต้องให้กินอาหาร
     4.นำพืชผักที่ปลากิน เช่นผักบุ้ง ผักตบชวาและอื่นๆมาใส่ในบ่อ
     5.การให้อาหาร ปลา 1 ตัวให้อาหาร 5 เม็ด/เมื้อ ในช่วงปลาเล็กให้อาหารวันละ 2 เมื้อ เช้า-เย็น ปลาอายุ 1 เดือนครึ่งให้อาหารปลาขนาดกลาง โดยให้อาหารวันละ 1 ครั้ง ให้ปลากินตอนเย็น***หมายเหตุ*** ก่อนให้อาหารต้องนำอาหารมาแช่น้ำก่อนเสมอประมาณ 10-15 นาที เหตุผลเพื่อ
     1.ปลาจะได้กินอาหารทุกตัว
     2.ปลาตัวที่แข็งแรงจะทำให้ท้องไม่อืด
     3.ปลาไม่ป่วย
     4.การเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน
     5.อาหารไม่เหลือในบ่อและน้ำก็ไม่เสีย
     6.ถ่ายน้ำทุกๆ 7 วัน หรือ 10 วัน/ครั้ง ทุกครั้งที่ถ่ายน้ำจะต้องใส่น้ำหมัก 1 ช้อนโต๊ะเสมอ